Preizkusili smo nov gasilsko reevalni ?oln ZODIAC FUTURA, ki bo sluil za usposabljanja naih reevalcev na in iz vode.

2015-05-08 17.13.28 2015-05-08 17.09.44 2015-05-08 17.13.19

Najve? pa pri?akujemo od ?olna v mesecu juliju , ko prirejimo tekmovanje z gasilsko reevalnimi ?olni na reki Dravi. Ta bo letos 18.7.2015 ob 12 uri na reki Dravi.

Upamo , da bo dobro zamenjal odslueni ?oln Zodiac, ki je prinesel kar nekaj odli?nih rezultatov v njegovi 20 letni karjeri.

 

Nekaj urinkov iz tekmovanja GR? 2014 in sve?ane predaje vozila ter ?olna Brig


GALERIJA SLIK IZ TEKMOVANJA

 

V?eraj 08.11.2013 se je za dvorjanske gasilce zgodil zgodovinski dogodek. Ob 9. uri zjutraj smo se odpravi proti podjetju Kogovek,kjer nas je ?akal na Ford Ranger. Pri njih smo po?akali komisijo GZ Slovenije za tehniko, ki je prila pregledati vozilo in opremo , ?e ustreza tipizaciji za gasilska vozila. Komisija je ugotovila, da vozilo USTREZA zahtevani tipizaciji in prejeli smo vso potrebno dokumentacijo.

IMG 20131108_104656DSCN2464 IMG 20131108 104231

Sledila je pot proti doma?emu kraju. Ustavili smo se v Ra?ah pri podjetju As Boats , kjer nas je ?akala e ena pridobitev - Reevalni ?oln s prikolico. Povedati moramo, da je bil ?oln  kupljen s sredstvi iz prora?una ob?ine Duplek. Ob?ina je  namenila dolo?ena sredstva, da se nabavi oprema, ki jo potrebujemo ob naravnih nesre?ah, predvsem poplave, ki so pogoste na naem obmo?ju.

Dvorjanski gasilci imamo tradicijo , da vsako ve?jo pridobitev ( vozilo ) slavnostno pri?akamo v Zg. Dupleku pri mostu, ko vstopi v nao ob?ino. Seveda je bilo tudi sedaj tako. Pri mostu so nas pri?akaji doma?i ?lani z vsemi vozili, PGD Korena in PGD Grajena, gospod upan M.Horvat in direktorica ob?inske uprave ga. N. Jakopec. Poveljnik OGP Duplek tov. B.Tur?in pa je bil prisoten e od jutra, ko se je za?ela pot  v Ljubljano in nato v Ra?e.Ob 16h smo prispeli ?ez most , kjer je bil sprejem, nato pa smo se po gasilsko odpravili proti Dvorjanam, kje so nas pri?akali krajani in podporniki naega dela. Sledila je pogostitev za vse prisotne.

DSCN0367      DSCN0376

Ve? slik si lahko ogledate v galeriji.

Prihod vozila

 

Predstavitveni video vozila podjetja Kogovek si lahko ogledate na:

Vozilo je v tem trenutku dokon?ano do 90%. Izvaja lahko e del intervencij za katere je bil nabavljen. Mankajo e aluminjasti zaboji z nekaj opreme , ki se bodo menjavali na tovornem delu. To se bo izvedlo, ko bomo imeli tehni?no reitev. To nadgradnjo bo izvedlo najverjetneje podjetje Rosenbauer Slovenija, ki nam je e predstavilo nekaj reitev.

Vse skupaj pa je povezano s financami, zato e vedno lahko donirate prostovoljni prispevek!

Hvala

 

Po odlo?itvi in potrditvi upravnega odbora o nakupu novega vozila smo po osmih mesecih dvorjanski gasilci do?akali dan, ko nas je poklical g. Rebernik iz avtohie AVTOMARKET REBERNIK d.o.o , da ja vozilo pripravljeno za prevzem. Z veseljem smo se zbrali in se odpravi proti Breznu , kjer nas je pri?akal na avto. Po prevzemu vozila in predaji klju?ev smo se odpravili proti naemu kraju, kjer so nas pri?akali ostali ?lani naega drutva in prijatelji iz sosednjih drutev PGD Korena in Grajena. Na testno vonjo je priel tudi na upan g.Mitja Horvat.

Vozilo bo sedaj v doma?i garai do DNEVA ODPRTIH VRAT, ki bo v nedeljo 27.10. od 8 do 13. ure. Nato sledi preobleka v " rde?e gasilsko " vozilo, ki ga bodo opravli fantje iz podjetja BM digital v Radovljici. Po praznikih se vozilo seli v okolico Ljubljane v podjetje Tehnologika , kjer mu bodo namestili modre lu?i in vgradili stacionarno radijsko postajo , katero jo je doniralo podjetje MI STAR iz Maribora. Za tem se bo vozilo prestavilo e do podjetja Toma KOGOVEK s.p. To podjetje bo vozilu namestilo sprednjo cevno za?ito( rollbar )  in namestila roleto  na tovorni prostor v katerem bo shranjena vsa oprema , ki je predvidena za to vozilo ( poplave, reevanje na vodi, poveljniko vozilo in naravne nesre?e ). Ta kraj bo obiskala tudi delegacija GZ Slovenije in pregledala vozilo , ?e ustreza tipizaciji, ki jo zahtava GZ Slovenije. V kolikor ne bo zapletov pri?akujemo sve?an prihod vozila v petek

8.11.2013.  VABLJENI VSI, KI PODPIRATE NAE DELO

IMG 3289

IMG 3294

IMG 3308

 

AKTIVNOSTI OB NABAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA

 

V poplavah, ki so nas prizadele jeseni 2012 smo gasilci PGD Dvorjane ugotovili pomanjkljivosti, ki so nas pripeljale do razmiljanja o nabavi novega vozila, ki bi nam pomagalo ob naravnih in drugih nesre?ah, ki jih je v zadnjem ?asu vedno ve?.  

Naa elja je , da bi bilo vozilo ?im bolj funkcionalno in uporabno za ?im ve? razli?nih intervencij, ki jih lahko izvedeno s taknim vozilom.

Ker je na poarni rajon zelo raznolik ( poplavno obmo?je Duplek 2012, hribovit predel pora?en z gozdovi, velikimi travnatimi povrinam in vedno ve? intervencij ob neurjih ( odkrivanje streh, plazovi ... ) smo se odlo?ili za nakup vozila

FORD RANGER XLT 2,2 DVOJNA KABINA registrirano po tipizaciji za gasilska vozila pod rubriko PV-1

Ker pa gasilska tipizacija zahteva dolo?eno obvezno opremo v PV1 vozilu, smo si zamislili snemljive ALU zaboje, ki bi jih glede na potrebe intervencije namestili na keson. Vozilo bi eleli uporabljati za razli?ne intervencije, ki so pri nas pogoste:
1.zaboj : oprema po tipizaciji GZ Slovenije  za vozilo PV1

  + oprema za prometne nesre?e ( prah za posip, lomilka, stoci,orodje, triopan znak........)
2. zaboj: oprema za poplave : prenosna potopna ?rpalka, elektri?ni podaljki, vodni sesalec, pivniki, cevi,.....

3.zaboj: oprama za poare v naravi: poarne metle, naprtnja?e, motorna aga, ro?no orodje ( lopata , vile) , gorivo

4. zaboj:oprema za reevanje na vodi: reevalni jopi?i, prva pomo?, orodje , vesla, zra?na tla?ilka, vrvi....

Zaboji, bi bili zloeni zraven vozila v garai - v primeru intervencije se samo vzame ustrezni zaboj.

 

Vozilo potrebujemo tudi za prevoz reevalnega ?olna in prikolice , ki bo opremljena

za poplave in druge naravne nesre?e

 

Ker so ve?ji del naega obmo?ja prizadele poplave smo se odlo?ili , da se s pronjo za finan?no pomo? obrnemo le na podjetnike, gasilce in ob?ane, ki podpirate delo gasilcev

 

?E ELITE POMAGATI pri nakupu vozila lahko to storite na:

 

TRR NKB Maribor 04515-0001254912

 

Vsi podjetniki in simpatizerji bodo objavljeni na internetni strani PGD Dvorjane. Podjetnikom, bo omogo?ena tudi ekonomska propaganda njihove dejavnosti na nai internetni strani, prav tako bodo omenjeni na prireditvi PRAZNIK MORMARICE 2013 in leta 2014 , ko bo sve?ana predaja vozila in zahvala donatorjem z ansamblom SPEV in MODRIJANI.

 

Gasilci bomo vsak pridobljen evro skrbno vloili v opremo in vozilo , da bo ivljenje ob?anov brezskrbno in varno.                   

                                                                                             

 

NA POMO? !

Gasilci PGD Dvorjane

 

GVC 16/25 MAN 10 224 4X4
man_desno

GVC 24/50 MAN TGM 18 330 4x4
PRED DOMOM 1

RENAULT TRAFFIC
renault_traffic1
 

V petek 21.5.2010 smo pri?akali in do?akali prihod novega vozila Man GVC 24/50.

Nekaj utrinkav ob dobrodolici novega vozila si lahko pogledate v galeriji.

dscn4058phoca_thumb_l_dscn4048PRED DOMOM

 

Download

 

Slikovni utrinki        Video utrinki


 

 
Poveljniko vozilo Ford Ranger 2.2 XLT 
Dvojna kabina

TEHNI?NI PODATKO VOZILA:

TIP VOZILA

2.2ccm TDCi 150KM 4 x 4

Nadgradnja vozila:

  1. Digitalni dizajn vozila 

  2. Svetlobni blok INTAV - model Alcyone

  3. Cevna za?ita, za?itni rolo

  4. Nadgradnja tovornega dela

  5. Radijske postaje Kenwod

 

  1. BM Digital

  2. Tehnologika

  3. Kogovek Bullbars.si

  4. Rosenbauer d.o.o

  5. Mistar

Opremljenost vozila

- poveljnika torbica

- ro?na radijska postaja Kenwood TK 2312

- reflektorska fiksna rde?a lu? za ozna?itev poveljnikega mesta

- fiksni reflektor NAPREJ NAZAJ

- 2 x gasilski aparat S6

- 2 x triopan znak GASILCI

- prva pomo?

- 3 x izmenljivi aluminijasti zaboji z opremo

- brez rokavnik VODJA INTERVENCIJE

- 3 x reevalni jopi?i

- 1 x reevalni obro?

- 2 x prva pomo?

- sidro

- razne reevalne in pomone vrvi

- reevalni kavelj

- orodje

- tla?ilka

- 2 x motorna aga Husqvarna 545

- 2 x za?itne hla?e

- 2 x za?itna ?elada

- 2 x za?itne rokavice

- 2 x sekira

- 2x podlone kajle

- orodje za motorno ago

- posoda za gorivo in olje

- vle?ne kle?e, vzvod za obra?anje

- prometni stoci

- absorbent za izlite teko?ine

- metla

- orodje

- za?itno pokrivalo

- rokavice, razkuilo, oblii

- prenosna svetilka LED LENSER P14

- reevalno orodje Hooligan

Leto Izdelave 2013

DSC 0067DSC 0084

DSC 0073


 

 

 

GVC 16/25 MAN 10 224 4X4

MO? MOTORJA 162 KW oziroma 220 KM

LETO IZDELAVE: 2000
VARKAR MARIBOR

?RPALKA:
ZIEGLER FP 16/8 1 HH

VT HITRONAPADALNI NAVIJAK:
1KOS 100 M CEVI
1KOS 60 M CEVI

man_desno
man_levo
man_crpalka
 
GVC 24/ 50 MAN TGM 18 330 4x4

TIP VOZILA

GVC 24/50

PODVOZJE

MAN TGM 18.330 4X4 BB

NADGRADNJA

Euro GV

?RPALKA

MAGIRUS MPH 230;  EN 10-3000

VODNI REZEROVAR

5.000 L

OPREMA NADGRADNJE

- gasilniki TOTAL

- pnevmatski dvini steber z reflektorji 4 x 1000W

- sinteti?no penilo TOWALEX MB 15

- nadtla?ni prezra?evalnik LEADER MT 236 EPT

- transportne koare za tla?ne cevi TOTAL - KLAP

- univerzalna armatura LEADER QUADRAFOG 400 FO6 C

- dva navijaka z dvema visokotla?nima armiranima

cevema, doline 60 m premera 25 mm in ro?nikoma

- vodni metalec tip GT 2400

LETO IZDELAVE

2010

 

man_desno
man_levo
man_crpalka
 

 

RENAULT TRAFFIC
renault_traffic1
renault_traffic2
renault_traffic3

 

 
Trenutne intervencije
logo_facebook
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information