V torek 26.04.2011 smo imeli v drutvu po letnem planu operativne vaje poarnih intervencij.

Pred pri?etkom vaj smo nekateri gledali alostno, nekateri veselo v nebo saj je pri?el padati rahel de, kljub deju smo pri?eli z vajami kati ogenj ali kakna druga nesre?a ne izbirata ?asa in ne vremena.

Prvih nekaj minut smo se posvetili opremi jo pregledali ?e je vse tako kot mora bit. Nato smo pri?eli z vajami.

Prva vaja : Travniko -goznipoar v obsegu 60 Ar, iz prvega avtomobila smo za?eli z izvlekom Hitro napadalne cevi, nekaj gasilcev je vzelo naprtnja?e, poarne metle, brenta?o in nato se je pri?elo z gaenjem, drugo vozilo nam je sluilo za uporabo opreme in dobavo vode.

Druga vaja : Travniko - gozdni poar venda so bili ogroeni objekti, ki so nekaterie goreli, poloili smo klasi?ni vod B cevi do trojaka in C cevi do ogroenih objektov, naprej se je pa dogajalo po enakem scenariju kot pri prvi vaji.

Tretja vaja : Poar garae, poloili smo klasi?en vod B cevi do trojaka in C cevi naprej, prva napadalna skupina je naredila notranji napad, nala ponesre?enca ga izvlekla ven na prosto, kjer so ga oskerbeli drugi gasilci, napadalca sta se vrnila iznesla plinsko jeklenko in nato sta dokon?no pogasila poar. Druga in tretja napadlna skupina pa sta pri?eli z zunanjim napadom saj se je ogenj prebil e v ostreje pripravila sta se tudi rezervna napadalca z IDA.

Po kon?anih vajah smo imeli e kratko analizo.

?e opazite poar poslopja ali nenadzorovan poar v naravi pokli?ite na tel.t. 112

 

PGD DVORJANE

PLAN VAJ OPERATIVNIH ?LANOV ZA LETO 2011

Mesec TEMA OPRAVILA IZVAJALEC/ MENTOR DATUM

OPOMBE

Januar
Februar Vrvi in vozli

Navezava orodja, opreme in

reevanje iz globin in viin

Drozg Miha
Marec

Pregled orodja,

opreme in vozil
Delo z ?rpalko ter namen in pravilna uporaba orodja in opreme Drozg Miha
April Vaje poarnih intervencij Zunanji, notranji napadi, prezra?evanje, polaganje cevovoda.. Kristani? Iztok
Maj Vaje z MB Vaje z MB- priprave na tekmovanje GZ MB Bezjak Maksimiljan
Junij Delo z vodnimi armaturami Oblike curkov, delo s penilom, odvzem vode iz Drave Drozg Miha
Julij Delo na Dravi

Priprave na tekmovanje s ?olni

Drozg Janko
Avgust
September Vaje poarnih intervencij Zunanji, notranji napadi, polaganje cevovoda, delo z lestvijo Kristani? Iztok
Oktober

MVPP

Obiski ol, vrtcev, skupna takti?na vaja Bezjak Maksimiljan
November Vaje z IDA Preiskovanje prostora, izvlek ponesre?encev

Tur?in Sao

December Analiza intervencij Analiza intervencij, dogodkov, prisotnosti na vajah Bezjak Maksimiljan

Za strojnike bomo izvajali vaje v manjih skupinah, po dogovoru in z ciljem spoznavanje vozil , vgrajenih ?rpalk in pravilna uporaba opreme in orodja.

ZA VSE OPERATIVNE ?LANE VAJE OBVEZNE, OSTALI ?LANI VABLJENI IN BODITE TO?NI!!!

POVELJNIK

BEZJAK MAKSIMILJAN

 

V soboto 26.02.2011 smo operatvni gasilci pri?eli z rednimi vajam, ki smo si jih zadali za letonje leto. Za?eli smo s temo reevanje in viin in globin. Najprej smo obnovili znanje "delo z lestvo" , predvem je lo za pravilno postavitev, varovanje, pravilna hoja po lestvi in vrste lestev, ki jih imamo na razpolago vPGD. Nadaljevali smo z vrvno tehniko. Ponovili smo vezanje vozlov, naveza ponesre?enca, naveza orodja..... Zadnji del vaj pa je potekal na improviziranem poligonu, ki smo ga postavili na naem gasilskem domu. Vaje smo uspeno zaklju?ili ob 13 uri.

Zanimivo dogajanje iz vaj tudi v sliki:

DSC00239DSC00255

ve? slik najdete v galeriji.

 
Trenutne intervencije
logo_facebook
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information