V petek, 12. decembra 2014, je Gasilska zveza Slovenije organizirala prireditev ob zaklju?ku akcije STOPIMO SKUPAJ ZA GASILCE. Na zaklju?no prireditev je bilo povabljeno tudi nae drutvo PGD Dvorjane saj smo iz opreme, ki je bila nabavljena s sredstvi od dobrodelnih prireditev dobili motorno ago Husqarna XP550.

portna dvorana v Logatcu je kar pokala po ivih. Za to so poskrbeli gasilci z njihovo mnoi?no udelebo in nastopajo?i stand up komik Tin Vodopivec ter glasbeni skupini XX Vocal Group in Rok'n Band.
Prisotne so nagovorili Jot Jaka in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije ter Berto Menard, upan Ob?ine Logatec. Slavnostni govornik je bil mag. Milo Bizjak, dravni sekretar Ministrstva za obrambo RS. Prireditve so se poleg preko 1200 gasilcev iz vse Slovenije udeleili Darko But, generalni direktor Uprave RS za za?ito in reevanje, Sre?ko estan, poveljnik CZ RS, ?lani Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, vodstvo doma?e GZ in regije ter drugi. V nizu dobrodelnih akcij, v katere se je vklju?ila Gasilska zveza Slovenije po letonji veliki februarski ujmi ledolomu je bilo zbranih precej finan?nih sredstev. Z njimi je bila  preko javnega naro?ila na portalu Evropske unije  nabavljena gasilska oprema. Le-ta je bila razdeljena gasilskim drutvom na sami prireditvi. Njen blagoslov je opravil msgr. Stanislav Zore, nadkof metropolit.

Donatorji finan?nih sredstev, s katerimi je bila nabavljena oprema za gasilce: RTV donacije (donacije, zbrane na podlagi telefonskih klicev), Luka Koper, d. d., TD Mont, Skupina Tadej To, Sindikat vzgoje, izobraevanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Zveza LIONS klubov, Dnevnik, d. d. Podjetje PAB Akrapovi? je doniralo 50 gasilskih za?itnih ?elad, Zavarovalnica Triglav, d. d. pa 12 elektroagregatov. Prireditev je vodila Mojca Mavec, vsi nastopajo?i pa so se odpovedali honorarjem.


 
Trenutne intervencije
logo_facebook
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information