POŽARNA VARNOST IN GASILSTVO NA 
PODRO?JU DANAŠNJE OB?INE  DUPLEK

 

V nadaljevanju boste lahko spoznali trud in prizadevanja za požarno varnost, na podro?ju današnje ob?ine Duplek, ki je bila v ?lovekovi podzavesti prisotna od odkritja  ognja.
Za starejša gasilska društva, z ve? kot stotrideset letno tradicijo v Sloveniji, naši gasilski društvi nista stari, sta pa dovolj stari,da sta z svojimi ?lani doživeli najhujše viharje prejšnjega stoletja.Vse sisteme in režime smo gasilci preživeli le z  iskrenim namenom, brez razmišljanja humano in solidarno pomagati ljudem v nesre?i, neglede na njihovo  politi?no pripadnost ali materialno stanje.
Zaradi pomo?i in solidarnosti,  pa tudi zaradi primerjave in tekmovalnosti smo se gasilci  povezovali. Naši društvi sta bili združeni v Mariborski Župi levi breg, Gasilski zvezi Maribor,Gasilski zvezi Maribor-Tezno, V Mariborski gasilski zvezi v sektorju z društvi ki danes spadajo v ob?ino Starše, pa v Gasilski zvezi Maribor-Pobrežje in zopet v Mariborski zvezi v sektor, z vzhodnim delom velike ob?ine in na koncu v ob?ino Duplek. Leto 1995 je postalo za naši društvi prelomno. Država nam je dodelila ob?ino.Nove  ob?inske meje so nam prinesle novi požarni rajon v Zgornjem Dupleku. Spremenila se je tudi organiziranost gasilske službe. Dobili smo ob?insko poveljstvo, ki morajo skrbeti za opremljenost, usposobljenost in pripravljenost operativnih enot v gasilskih društvih. Gasilsko poveljstvo Duplek sestavljata PGD Korena in PGD Dvorjane, ki pokrivata Ob?ino Duplek in skrbita za požarno varnost 6065 prebivalcev, žive?ih na razgibanem terenu, ki se razprostira od nižinskega poplavnega dela ob 6 kilometrov dolgem toku reke Drave,do višinskega z mešanim  gozdom poraslega in z 460 m visokim, najvišjim vrhom Slovenskih goric, Grmade.
Ob?ina Duplek je razdeljena na dva požarna rajona:

PGD Dvorjane je osrednja ob?inska enota 3. kategorije in pokriva vasi :
Ciglence, Dvorjane, Spodnji Duplek, Vurberk in Zgornji Duplek

PGD Korena je gasilska enota 2.kategorije in pokriva podro?je vasi :
Jablance, Spodnja Korena, Zgornja Korena, Zimica in Žikarce.


Danes je gasilstvo, ?eprav je v ve?ini prostovoljno organizirano, vpeto v sodoben sistem obrambe države in širše skupnosti Evrope. Korenito se je spremenil odnos do požarnega varstva, saj so po novi zakonodaji lokalne skupnosti dolžne same skrbeti za svojo požarno varnost. Ker sta v ob?ini le dve gasilski društvi, ki imata v svojem sestavu operativne enote za obvezno javno gasilsko službo, še dalje tesno sodelujemo zaradi pomo?i pri intervencijah z Poklicnimi gasilci Maribor in Gasilsko zvezo v Mariboru. Država je preko lokalnih skupnosti prevzela veliko obveznost financiranja,opremljanja in izobraževanja gasilcev za spopad v najtežjih situacijah na požarih in pri drugih nesre?ah, ki jih je iz leta v leto ve?.Z uredbami vlade nam predpisuje minimalno opremo in znanje. Državnim uredbam in direktivam pa gasilska poveljstva s  težavo sledimo, saj pove?ini zakonske zahteve niso denarno  pokrite.
Gasilci  si prizadevamo slediti tudi spoznanjem  v sodobnem gasilstvu po svetu.
Upamo lahko samo, da bomo v bodo?e le  gasili in reševali, ter se strokovno izobraževali, država pa bo preko lokalnih skupnosti zagotavljala, minimalna sredstva za naše delo, da se ne bomo kot v preteklosti ukvarjali z raznimi dejavnostmi in se oddaljevali od gasilstva, ter zgubljali energije v boju za  preživetje.

Zapisal Janko Drozg
 

 

 
Trenutne intervencije
logo_facebook
Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information