Plan vaj za leto 2011

PGD DVORJANE  

PLAN VAJ OPERATIVNIH ČLANOV ZA LETO 2011            

Mesec TEMA OPRAVILA IZVAJALEC/ MENTOR DATUM

OPOMBE

Januar          
Februar Vrvi in vozli

Navezava orodja, opreme in

reševanje iz globin in višin

Drozg Miha    
Marec

Pregled orodja,

opreme in vozil
Delo z črpalko ter namen in pravilna uporaba orodja in opreme Drozg Miha    
April Vaje požarnih intervencij Zunanji, notranji napadi, prezračevanje, polaganje cevovoda.. Kristanič  Iztok    
Maj Vaje z MB Vaje z MB- priprave na tekmovanje  GZ MB Bezjak Maksimiljan    
Junij Delo z vodnimi armaturami Oblike curkov, delo s penilom, odvzem vode iz Drave Drozg Miha    
Julij Delo na Dravi

Priprave na tekmovanje s čolni

 Drozg Janko    
Avgust          
September Vaje požarnih intervencij Zunanji, notranji napadi, polaganje cevovoda, delo z lestvijo Kristanič  Iztok    
Oktober 

MVPP

Obiski šol, vrtcev, skupna taktična vaja Bezjak Maksimiljan    
November Vaje z IDA Preiskovanje prostora, izvlek ponesrečencev

Turčin Sašo

   
December Analiza intervencij Analiza intervencij, dogodkov, prisotnosti na vajah Bezjak Maksimiljan    

 

Za strojnike bomo izvajali vaje v manjših skupinah, po dogovoru in z ciljem spoznavanje vozil , vgrajenih črpalk in pravilna uporaba  opreme in orodja.

ZA VSE OPERATIVNE ČLANE VAJE OBVEZNE, OSTALI ČLANI VABLJENI IN BODITE TOČNI!!!

 

POVELJNIK

BEZJAK MAKSIMILJAN